Lietuvos Respublikos Seimas

APIE POSĖDĮ (2001 08 01)

Komiteto posėdyje, įvykusiame 2001 rugpjūčio 1 d., pirmininkaujant komiteto pirmininkui A.Sysui, buvo pasirengta svarstyti:

- Profesinių sąjungų turto paskirstymo įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. IXP-861;

- Įstatymo “Dėl buvusių Lietuvos TSR valstybinių profesinių sąjungų turto” 3 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-862;

- Seimo nutarimo “Dėl specialiojo fondo veikiančioms ir besisteigiančioms profesinėms sąjungoms remti nuostatų pakeitimo” projektą Nr.IXP-863:

- Valstybinio socialinio draudimo fondo 1999 metų biudžeto įsipareigojimų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui pripažinimo valstybės vidaus skola ir jos padengimo įstatymo projektą Nr.IXP-829.

- Administracinių teisės pažeidimų kodekso 181, 224, 259(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo bei kodekso papildymo 181(1) ir 181(2) straipsniais įstatymo projektą Nr.IXP-829.

Visų šių projektų svarstymui komitetas buvo paskirtas papildomu.

Komitetas, apsvarstęs Seimo kontrolierės G.Račinskienės pasiūlymą komiteto pirmininkui inicijuoti Transporto lengvatų įstatymo pakeitimus, pagal kuriuos invalidui, turinčiam teisę gauti transporto išlaidų kompensaciją, kai jis atlieka bausmę, ši kompensacija nebūtų mokama. Komitetas pritarė šiam pasiūlymui ir nutarė prašyti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuomonės dėl komiteto parengtų šio įstatymo pakeitimo projektų (dviejų variantų).

Svarstant Seimo kontrolierės G.Račinskienės pasiūlymą dėl Transporto lengvatų įstatymo pakeitimų inicijavimo, komiteto nariai atkreipė dėmesį į tai, kad asmenims, atliekantiems bausmę, mokama visa valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija. Buvo siūlyta mokėti tik dalį arba gal visai nemokėti pensijos tokiems asmenims. Dėl skirtingų nuomonių šiuo klausimu ir visapusiškos informacijos trūkumo komitetas nusprendė kreiptis į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, kad ji pareikštų savo nuomonę dėl valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos mokėjimo asmenims, atliekantiems bausmę.

Komitetas taip pat apsvarstė Seimo kontrolierės G. Račinskienės pasiūlymą dėl socialinės apsaugos srities įstatymų (poįstatyminių aktų) tobulinimo. Buvo nutarta prašyti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateikti pasiūlymus komitetui dėl atitinkamų įstatymų (poįstatyminių aktų) dėl senatvės ir našlių pensijų mokėjimo asmenims, gavusiems kitos valstybės pensiją, ar mirus jų sutuoktiniui - kitos valstybės piliečiui, tobulinimo, atsižvelgiant į p. D. Čeremisinos prašyme iškeltas problemas.

Komiteto pirmininkas Algirdas Sysas

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 08 03.
Dalia Aleksejūnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas