Lietuvos Respublikos Seimas

PRANEŠIMAS

2001-08-02

 

Komitetas 2001-08-01, dalyvaujant Teisingumo viceministrui Gintarui Švedui, Teisės instituto Teisinės sistemos tyrimo skyriaus specialistui Mindaugui Girdauskui, svarstė Baudžiamojo proceso kodekso 6, 104(1), 131, 194(1), 194(2), 244(1), 280, 283, 284, 292, 380, 414, 417, 418, 421, 422, 424, 425, 426, 427, 427(1), 428, 431 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 430(2) straipsnio pripažinimo netekusiu galios, Kodekso dvyliktojo skyriaus pavadinimo pakeitimo, Kodekso padalos "Tryliktasis skyrius" ir šio skyriaus pavadinimo išbraukimo bei Kodekso papildymo keturiasdešimt antruoju ir keturiasdešimt trečiuoju skirsniais įstatymo projektą (IXP-628). Komitetas bendru sutarimu nutarė pritarti iniciatorių pateiktam projektui ir siūlyti pagrindiniam komitetui atsižvelgti į Teisingumo ministerijos bei Teisės instituto pastabas bei pasiūlymus.

Komitetas dalyvaujant Teisingumo viceministrui Gintarui Švedui, Teisės instituto Teisinės sistemos tyrimo skyriaus specialistui Mindaugui Girdauskui bei Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus patarėjai A.Sakalienei svarstė dėl Civilinio kodekso papildymo 3.270(1) straipsniu įstatymo projektą (IXP-900). Komitetas išklausęs svečių nuomones nusprendė (bendru sutarimu) pritarti iniciatorių pateiktam projektui, tačiau siūlyti pagrindiniam komitetui, norint apsaugoti vaikus nuo patiriamo fizinio ar psichologinio smurto, įžeidinėjimo, piktnaudžiavimo ar panašių veiksmų, išplėsti Policijos veiklos pagrindų ir Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymus, o ne pildyti Civilinį kodeksą.

Aptarti kiti klausimai.

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 08 03.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas