Lietuvos Respublikos Seimas

PRANEŠIMAS

2001-07-30

Komitetas 2001-07-30 svarstė 1966 metų Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 1989 metų Antrojo fakultatyvinio protokolo mirties bausmei panaikinti ratifikavimo įstatymo projektą. Komitetas nutarė pritarti iniciatorių pateiktam projektui, atsižvelgiant į Teisės departamento pastabas.

Aptarti kiti klausimai.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 08 03.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas