Lietuvos Respublikos Seimas

2001 08 01 dienos posėdis

Komitetas svarstė Seimo nario A. Monkevičiaus pasiūlymą Aukštojo mokslo įstatymo 2, 14, 15, 17, 18, 27, 28, 29, 37, 39, 41, 47, 48, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui. Nutarta pritarti šiam pasiūlymui bendru sutarimu.

Toliau komitetas išklausė informacijos apie tris alternatyvius Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektus (IXP-103, IXP-103A, IXP-103(2A)). Klausimą pristatęs Seimo narys Rolandas Pavilionis pažymėjo, kad Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektai IXP-103 ir IXP-103A yra registruoti dar pereitoje kadencijoje, o projektas IXP-103(2A) yra parengtas Seimo valdybos 2001 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 106 sudarytos darbo grupės. Pastarajame projekte bandyta apibendrinti anksčiau Seime įregistruotų Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektų IXP-103 ir IXP-103A nuostatas.

Seimo narys Jonas Jučas informavo komitetą apie gautą kvietimą į Kuršių nerijos įtraukimo į pasaulio paveldo sąrašą paminėjimą, vyksiantį 2001 m. rugpjūčio 17-18 dienomis. Nutarta į šį renginį deleguoti komiteto atstovus.
Naujausi pakeitimai - 2001 08 02.
Rūta Kačkutė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas