Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininko kalba, pasakyta Medininkuose

2001 m. liepos 31 d.

Mieli šio minėjimo dalyviai,

žuvusiųjų artimieji,

Visi šiandien susirinkusieji paminėti tragišką Medininkų sukaktį,

Šiandien sukanka dešimt metų nuo dienos, kai čia, Medininkuose, įvyko tragedija, sukėlusi mūsų protestą ir atkreipusi ne tik Lietuvos visuomenės, bet ir viso pasaulio dėmesį.

Jauna valstybė kūrė savo sienų apsaugą ir muitinė buvo mūsų demonstracija, pirmiausiai turėjusi politinę, o ne ekonominę prasmę. Tai labiausiai ir siutino Lietuvos nepriklausomybės priešininkus.

Medininkų tragedija tapo dar vienu sunkiu išbandymu jaunai ir trapiai Lietuvos nepriklausomybei, kuomet patriotizmo ir įsitikinimų vedami beginkliai mūsų vyrai be baimės įrodinėjo smurtaujantiems sovietinio režimo parankiniams, kad nori gyventi laisvoje, nepriklausomoje valstybėje.

Mes įrodėme, kad teroras ir brutuali jėga yra bejėgiai prieš tautos valią ir ryžtą, parodytą ginant Lietuvos valstybingumą. Juk susidorojimo Medininkuose tikslas buvo įbauginti, priversti keršyti ir išprovokuoti konfliktą, sukelti įniršį.

Tačiau tokios užmačios atsisuko prieš pačius jų sumanytojus, Medininkų tragedija dar labiau sutelkė ir konsolidavo mūsų žmones. Jie nepabūgo smurto, o į žuvusiųjų vietas stojo kiti, pasiryžę saugoti mūsų valstybę tokiu sunkiu jai metu.

Likimas lėmė man pačiam savo akimis įsitikinti, koks beprasmis buvo šis nusikaltimas ir kokie žiaurūs buvo šio užsakymo vykdytojai.

Dar dirbdamas generaliniu prokuroru, organizavau nusikaltimo tyrimą, siekiau, kad šio nusikaltimo vykdytojai ir užsakovai susilauktų pelnytos bausmės už savo piktadariškus darbus.

Galiu užtikrinti, kad tuo metu darėme viską, kad šio nusikaltimo organizatoriai ir vykdytojai būtų išaiškinti, tačiau nubausti jų nepavyksta iki šiol.

Vien mūsų pastangų nepakako. Daug priklausė ir nuo tų, kurie priglaudė šiuos nusikaltėlius nuo teisėto atpildo už įvykdytas žudynes.

Tie, kurie tebedangsto besislapstančius nuo teisingumo, turi pagaliau suvokti, kad mes tenorime vieno – teisingumo.

Jokie laiko terminai čia negalioja ir negali galioti. Tašką Medininkų istorijoje bus galima padėti tik tada, kai bus įvykdytas teisingumas ir mes jo sieksime.

Viso Seimo vardu reiškiu nuoširdžią užuojautą žuvusiųjų artimiesiems ir draugams, visiems žmonėms, pagerbiantiems jų šviesų atminimą,

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 08 01.
Vida Genovaitė Nacickaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Seimo Pirmininko kalbos

LR Seimas