Lietuvos Respublikos Seimas

2001 07 30

Užsienio reikalų komiteto posėdis

Vilnius, liepos 30 d. Šiandien įvyko Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komiteto posėdis. Po svarstymo komiteto nariai vienbalsiai pritarė: Akcinių bendrovių “Būtingės nafta”, “Mažeikių nafta” ir “Naftotiekis” reorganizavimo įstatymo 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui bei 1966 metų Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 1989 metų Antrojo fakultatyvinio protokolo mirties bausmei panaikinti ratifikavimo įstatymo projektui. Komiteto nariai taip pat pritarė Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kinijos Liaudies Respublikos sutarties dėl teisinės pagalbos civilinėse ir baudžiamosiose bylose ratifikavimo įstatymo projektui.
Naujausi pakeitimai - 2001 07 31.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas