Lietuvos Respublikos Seimas

Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 2001 07 30 dienos posėdis

Komitetas svarstė LR vyriausybės išvadas dėl Aukštojo mokslo įstatymo 2, 14, 15, 17, 18, 27, 28, 29, 37, 39, 41, 47, 48, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto.

Nuspręsta iš esmės pritarti visiems LR Vyriausybės protokole pateiktiems patikslinimams ir pasiūlymams, išskyrus 8 dalyje pasiūlytai Aukštojo mokslo įstatymo 56 str. 1 d. formuluotei, nes svarstomo įstatymo projekto 15 straipsnyje, keičiančiame 56 straipsnį, 1 dalyje pateikta valstybinių aukštųjų mokyklų lėšų išdėstymo tvarka atskleidžiama biudžetinių lėšų perdavimo aukštosioms mokykloms sandara, nemaišant šių lėšų su nebiudžetinėmis lėšomis. Siūlyti Seimui pritarti svarstomo įstatymo projekto Nr.IXP-725(2) 15 str. formuluotei, nes ji atitinka patvirtintai LR Vyriausybės programos mokslo ir studijų dalies formuluotei "sudaryti sąlygas mokslo ir studijų institucijoms gauti nebiudžetinių pajamų ir jų neįskaityti į valstybės biudžeto asignavimus", t.y. nebiudžetinės lėšos negali būti pagrindas mažinti biudžetinius asignavimus. Tokia nuostata yra įteisinta Seimo patvirtintuose aukštųjų mokyklų statutuose.
Naujausi pakeitimai - 2001 07 30.
Rūta Kačkutė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas