Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas susitiko su JAV administracijos bei “Williams International” atstovais

Vašingtonas, Liepos 26 d. Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas vizitą Vašingtone tęsė susitikdamas su “Williams Intenational” atstovais, JAV Valstybės sekretoriaus padėjėja Europos reikalams Elizabeth Jones bei Nacionalinės saugumo tarybos patarėjos pavaduotoju Steve’u Hadley’u.

Darbo pusryčiu su “Williams International” metu, Seimo Pirmininkas A.Paulauskas susitiko su būsimu naujuoju šios kompanijos prezidentu investicijų reikalams Randy Barnardu.

R.Barnardas pabrėžė, kad “Williams International” tikslas - siekti pelningo “Mažeikių Naftos” darbo. Anot jo, tai naudinga ir JAV kompanijai, ir Lietuvai. R.Barnardas išreiškė viltį, kad Seimas ir Vyriausybė pritars “Williams” ir “Jukos” pasiektam susitarimui.

Apie “Mažeikių Naftos” reikalus kalbėta ir kituose Seimo Pirmininko susitikimuose. A.Paulauskas aukštiems JAV administracijos pareigūnams pabrėžė, jog energetikos sektoriaus privatizacija yra pagrindinis naujos Lietuvos Vyriausybės uždavinys ir pažadėjo dėti visas pastangas, kad Seime būtų priimti bendrų Lietuvos ir JAV investicinių projektų įgyvendinimui reikalingi įstatymai.

Susitikime su JAV Valstybės sekretoriaus padėjėja Elizabeth Jones Seimo Pirmininkas pastebėjo, kad situacija Rusijoje keičiasi, todėl norint naftos perdavimo gamyklai užtikrinti pastovų žaliavos tiekimą, nebereikia remtis vieninteliu šaltiniu. E.Jones pritarė šiai nuomonei, sakydama, kad “laimė priklauso nuo vamzdynų skaičiaus”. “Ypatingai, jei jais dar kas nors teka”, pridūrė A.Paulauskas. Jo įsitikinimu, nors svarstymų metu gali būti įvairių nuomonių, Seimas priims įstatymo pataisas, reikalingas sutarčiai įsigalioti.

A.Paulauskas pažymėjo, kad Naujosios Sąjungos (Socialliberalų) pozicija šiuo klausimu yra vieninga. “Visos kliūtys bus įveiktos”, patikino jis. Pasak E.Jones, jai buvo labai džiugu išgirsti šiuos padrąsinimus ir pridūrė, kad šias Seimo Pirmininko mintis perduos JAV viceprezidentui Dickui Cheney.

Kalbant apie Lietuvos narystės NATO siekius, E.Jones pakartojo JAV poziciją, kad Jungtinės Valstijos pasisako už tolesnę NATO plėtrą 2002 m. ir kad nei viena ne Šiaurės Aljanso valstybė neturi veto teisės. E.Jones ragino Lietuvą išlaikyti pasirengimo narystei NATO mastus ir tempą. Šiame kontekste ji pasveikino Seimo Pirmininko žingsnį į vizito Vašingtone programą įtraukti apsilankymą Holokausto memorialiniame muziejuje ir diskusiją su Amerikos žydų bendruomenės atstovais. E.Jones teigimu, pokalbiai istorinio teisingumo klausimais atspindi bendras demokratines vertybes, kuriais remiasi NATO ir ES gyvavimas. Jos vertinimu, daugelis Vidurio ir Rytų Europos šalių tai nepilnai įsisąmonina, kai tuo tarpu Lietuva šiuo klausimu pažengusi visa mylia toliau.

Baltuosiuose Rūmuose Seimo Pirmininkas šiandien susitiko su JAV Prezidento Nacionalinio saugumo patarėjos pavaduotoju Stephenu Hadley. A.Paulauskas pokalbyje akcentavo Lietuvos užsienio politikos prioritetų pastovumą, pasiryžimą toliau spartinti praktinius pasirengimus narystei NATO. Jis sakė, jog JAV Prezidento G.W.Busho kalba Varšuvoje nuteikia labai optimistiškai bei teiravosi, kaip Lietuva gali dar geriau pasirengti kitais artėjantiems sprendimams dėl NATO narystės.

S.Hadley sakė, jog JAV turi plačią vieningos ir laisvos Europos viziją kurią dabar siekia įgyvendinti. Jis labai teigiamai įvertino Lietuvos pasiruošimus ir skatino dar padidinti pastangas rengiant ir įgyvendinant Narystės veiksmų planą (MAP). Susitikime taip pat buvo aptarti JAV investicijų ir ekonominio bendradarbiavimo klausimai, Lietuvos pastangos didinti stabilumą ir bendradarbiavimą Baltijos jūros regione, istorinio teisingumo klausimai.

Pokalbių su JAV administracijos atstovais metu A.Paulauskas pabrėžė, kad šiuo metu Lietuva turi istorinę galimybę kardinaliai persiorentuoti į vakarus, ją privalo išnaudoti. “Jokiu būdu negalima atsipalaiduoti”, sakė Seimo Pirmininkas.

Seimo Pirmininko atstovas spaudai

Arvydas Žilinskas
Naujausi pakeitimai - 2001 07 27.
Vida Genovaitė Nacickaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2001 metai

LR Seimas