Lietuvos Respublikos Seimas

APIE POSĖDĮ (2001 06 20)

2001 m. birželio 20 d. Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdyje, dalyvaujant Socialinės apsaugos ir darbo viceministrei A.Morkūnienei ir kitiems ministerijos atstovams, pirmuoju darbotvarkės klausimu apsvarstytas Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 4, 8, 29, 30 ir 31 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr. IXP-676 (šio projekto svarstymui komitetas buvo paskirtas pagrindiniu). Buvo nutarta pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai, ir siūlyti Seimui svarstyti šį įstatymo projektą Seimo plenariniame posėdyje kartu su Valstybės kontrolės įstatymo, Teismų įstatymo, Konstitucinio teismo įstatymo, Seimo kontrolierių įstatymo, Seimo narių darbo sąlygų įstatymo, Prokuratūros įstatymo, Tarnybos Lietuvos Respublikos prokuratūroje statuto, Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektu Nr. IXP-680.

Antruoju klausimu komitetas svarstė Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2, 8, 9, 13, 14, 15, 21, 54 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-677 (šio projekto svarstymui komitetas buvo paskirtas pagrindiniu). Buvo nutarta pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai, ir prašyti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iki 2001 m. rugpjūčio 1 d. pateikti pasiūlymus dėl privalomai valstybiniu socialiniu draudimu draudžiamų asmenų rato išplėtimo. Komiteto nariai nutarė įsipareigoti iki 2001 m. rugsėjo 15 d. komitete parengti Valstybinio socialinio draudimo įstatymo, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo bei kitas reikalingas įstatymų pataisas išplečiant privalomai valstybiniu socialiniu draudimu draudžiamų asmenų ratą.

Komitetas taip pat nutarė daryti Pensijų sistemos reformos įstatymo projekto Nr. IXP-587(2) (šio projekto svarstymui komitetas buvo paskirtas pagrindiniu) svarstymo komitete pertrauką ir kreiptis į Vyriausybę, kad iki 2001 m. liepos 18 d. pateiktų komitetui išvadas dėl laikinosios darbo grupės Pensijų sistemos reformos įstatymo projektui suderinti pateiktos informacijos.

Be to, komitetas nutarė atidėti Labdaros ir paramos įstatymo 1, 7, 10, 12 ir 15 straipsnių papildymo įstatymo projekto Nr. IXP-430(2) svarstymą ir laukti Vyriausybės išvados.

Komiteto pirmininkas Artūras Melianas
Naujausi pakeitimai - 2001 07 23.
Dalia Aleksejūnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas