Lietuvos Respublikos Seimas

Dėl VLK siūlomo vaistų įsigijimo išlaidų kompensavimo sistemos pakeitimo

Komiteto sprendimas

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS SIŪLOMO VAISTŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO SISTEMOS PAKEITIMO

2001-07-04 Nr.12

Komitetas, išklausęs Valstybinės ligonių kasos direktoriaus S. Janonio informaciją dėl VLK siūlomos vaistų įsigijimo išlaidų kompensavimo sistemos pakeitimų, konstatuoja, kad siūlomi pakeitimai nėra pakankamai pagrįsti ekonominiu, medicininiu ir socialiniu požiūriu, ką patvirtina ir gauti pacientų organizacijų kreipimaisi. Projektas nėra parengtas sprendimo priėmimui Privalomojo sveikatos draudimo tarybos posėdyje, nors ir įtrauktas į PSDT š.m. liepos 12 d. posėdžio darbotvarkę. Išlaidos kompensuojamiems vaistams nėra tinkamai kontroliuojamos, neišspręstas VLK skolų vaistinėms grąžinimo klausimas. VLK informaciją Komitetui šiais ir kitais klausimais pateikia pavėluotai arba tik po specialaus užklausimo, dalis Komiteto sprendimų, pvz. : dėl priklausomybių ligų centrų finansavimo, iki šiol nėra įvykdyti.

Atsižvelgdamas į išdėstytus motyvus Komitetas nusprendžia :

1. Siūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai, Privalomojo sveikatos draudimo tarybai ir VLK sudaryti darbo grupę įtraukiant Komiteto, SAM, VLK atstovus ir ekspertus vaistų įsigijimo išlaidų kompensavimo sistemos pakeitimams parengti ir pateikti atitinkamus pasiūlymus Komitetui ir Vyriausybei iki š.m. rugpjūčio 15 d. Minėtų siūlymų pagrindu VLK turi parengti galimų pakeitimų įgyvendinimo ekonominį pagrindimą.

2. Siūlyti Vyriausybei, Vyriausybės strateginio planavimo komitetui ir Privalomojo sveikatos draudimo tarybai svarstyti tik tinkamai parengtą vaistų įsigijimo išlaidų kompensavimo sistemos pakeitimo projektą ir įvertinti VLK darbą kontroliuojant vaistų įsigijimo išlaidų kompensavimą, taip pat spręsti klausimą dėl SODROS įsiskolinimo PSDF padengimo.

3. Siūlyti SAM ir VLK apsvarstyti aprūpinimo centralizuotai pirktais vaistais problemas ir pateikti informaciją Komitetui apie numatomus sprendimus iki š.m rugpjūčio 1 d.

4. Siūlyti VLK reguliariai pateikti informaciją Komitetui su Sveikatos draudimo įstatymo įgyvendinimu susijusiais klausimais ir numatomus esminius atitinkamų teisės aktų bei sprendimų projektus.

 

 

 

Komiteto pirmininkas Kęstutis Kuzmickas
Naujausi pakeitimai - 2001 07 12.
Virginija Šukaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2000-2001 metai

LR Seimas