Lietuvos Respublikos Seimas

2001 m. liepos 11 d. posėdis

2001 m. liepos 11 d. Sveikatos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas Juozas Olekas, nariai Dangutė Mikutienė, Audrius Klišonis, Juozas Matulevičius ir Visvaldas Nekrašas apsvarstė Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos" projektą Nr.IXP-874. Posėdyje dalyvavęs sveikatos apsaugos ministras K.R.Dobrovolskis pristatė programos sveikatos apsaugos dalį, atsakė į Komiteto narių klausimus. Po trumpos diskusijos Komiteto nariai balsų dauguma (3 už. 2 susilaikė, prieš balsavusių nebuvo) pritarė LRV programos sveikatos apsaugos daliai.

Komiteto nariai apsvarstė Sveikatos sistemos įstatymo 22, 88 straipsnių pakeitimo ir 89, 90, 91, 93 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektą Nr.IXP-794, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-795, Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo 2 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-796 ir nusprendė siūlyti Seimui grąžinti šiuos projektus patobulinti iniciatoriams, kadangi nepakankamai motyvuotai atsisakoma asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir įmonių civilinės atsakomybės draudimo, galimybės pacientui reikalauti atlyginti žalą sveikatai ir ikiteisminio ginčų dėl šios žalos atlyginimo nagrinėjimo.

Komitetas priėmė sprendimą dėl Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 4, 5, 7, 17, 20, 22, 25, 28, 39 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 21, 26, 29, 30, 36, 37, 38 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projekto NR.IXP-849 svarstymo parengiamųjų darbų. Išvadų projekto rengėjais paskirti K.Kuzmickas, V.Nekrašas. Išvadų ir pasiūlymų projektui laukiama iki 2001 m. rugsėjo 1 d.

Komitetas tęsė Sveikatos sistemos įstatymo 53 ir 79 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-304 ir Vartotojų teisių gynimo įstatymo 1, 5, 8, 10, 15, 18, 29 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-303 svarstymą. Atsižvelgdamas į Vyriausybės gautą išvadą dėl šių projektų Komitetas balsų dauguma nusprendė daryti pertrauką šių projektų svarstyme ir grąžinti projektus patobulinti išvadų rengėjams.

 

 

Komiteto vyresnioji patarėja Virginija Šukaitienė
Naujausi pakeitimai - 2001 07 12.
Virginija Šukaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2000-2001 metai

LR Seimas