Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie 2001 07 11 posėdį

Kaimo reikalų komitetas 2001 07 11 posėdyje apsvarstė Seimo nutarimo “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos” projektą ir pritarė pateiktai programai .Balsavimo rezultatai: 8-už; 1-susilaikė.

Atsižvelgęs į Seimo Teisės ir teisėtvarkos, Biudžeto ir finansų komitetų, Seimo Teisės departamento, Lietuvos bankų asociacijos, Lietuvos banko ir Europos Teisės departamento prie LR Vyriausybės pastabas ir pasiūlymus, Komitetas pritarė patobulintam Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir 8 straipsnių papildymo įstatymo projektui. Šio projekto svarstymas Seime numatytas š. m. liepos 12 d.

KRK informacija
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2001 metai

LR Seimas