Lietuvos Respublikos Seimas

2001 07 11 komiteto posėdis

 

Naujai paskirta kultūros ministrė Roma Dovydėnienė pristatė naujosios Lietuvos Vyriausybės veiklos 2001 –2004 m. programos kultūros skyriaus nuostatas, jas pakomentavo ir atsakė į Komiteto narių klausimus. Komiteto narių dauguma balsavo už pritarimą šiai Vyriausybės programai, trys nariai susilaikė.

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo direktorius Mykolas Karčiauskas pateikė pakoreguotus, atsižvelgiant į Komiteto narių pastabas, ir Kultūros ministerijos aprobuotus Fondo kultūros ir šviečiamosios veiklos žiniasklaidos projektams remti konkurso bendruosius nuostatus. Prieš tai įvykusiame kultūros pakomitečio posėdyje šiems pataisytiems nuostatams buvo pritarta. Komiteto posėdyje vėl iškilo klausimas, ar turėtų būti pastoviai valstybės remiami tie patys elitinei kultūrai atstovaujantys leidiniai, ar jiems turi būti teikiama pirmenybė, skiriant ilgalaikį (trijų metų) programų finansavimą. Po diskusijos buvo nuspręsta, kad nuostatuose neturi likti ilgalaikio finansavimo. Kitoms konkurso nuostatoms pritarta ir nutarta, padarius atitinkamas pataisas, teikti nuostatus tvirtinti Vyriausybei.

Apie Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) dabartinę padėtį ir jos veiklai pagerinti reikalingus teisės aktus Komitete kalbėjo LRT generalinis direktorius Valentinas Milaknis, LRT televizijos direktorė Rita Miliūtė, radijo direktorius Kęstutis Petrauskis, LRT tarybos pirmininko pavaduotojas Vytautas Ališauskas ir LRT užsienio ryšių direktorius Nerijus Maliukevičius. Ketinama atleisti apie penkis šimtus darbuotojų, su dalimi iš jų bus sudarytos autorinės sutartys. Rengiamasi rimtai pertvarkyti LRT techninę bazę, peržiūrėti ir iš esmės atnaujinti programų tinklelį. Konstatuota, kad susiklostė geri, konstruktyvūs darbo santykiai tarp LRT tarybos ir administracijos (su ankstesne administracija Tarybai bendradarbiauti sekėsi kur kas sunkiau). Vėl svarstyta galimybė įvesti LRT abonementinį mokestį. Komitetui buvo pristatytas Seimo valdybos sprendimas dėl naujos darbo grupės LRT įstatymo pataisoms ir abonementinio mokesčio įstatymo projektui parengti. Jos sudėtyje yra Seimo nariai Aloyzas Sakalas (grupės vadovas), Algirdas Butkevičius ir Vytautas Kvietkauskas, finansų viceministras Algimantas Skripėta, kiti finansų ministerijos atstovai, AB “Lietuvos energija” realizavimo centro direktorius Edvardas Vazgėla, LRT atstovai ir Seimo kanceliarijos tarnautojai. Darbo grupė reikalingas teisės aktų pataisas turi parengti iki spalio 1 dienos.

Komiteto narės Onos Babonienės iniciatyva buvo apsvarstyta Raseinių mero pateikta programa “Atmintis: Lietuvos dainius poetas Maironis”, skirta artėjančiai Maironio gimimo 140 metų sukakčiai, kuri turėtų būti minima 2002 metų rudenį. Nuspręsta pritarti pakoreguotai programai ir siūlyti Vyriausybei sudaryti valstybinę komisiją šiai sukakčiai paminėti.
Naujausi pakeitimai - 2001 07 11.
Rūta Kačkutė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas