Lietuvos Respublikos Seimas

2001 07 11

Užsienio reikalų komiteto posėdis

Vilnius, liepos 11 d. Šiandien Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komitetas surengė posėdį, kurio darbotvarkėje buvo svarstomi du klausimai: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-2004 metų programa ir Akcinių bendrovių “Būtingės nafta”, “Mažeikių nafta” ir “Naftotiekis” reorganizavimo įstatymo 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas.

Su pirmuoju klausimu supažindino Užsienio reikalų ministras Antanas Valionis, kuris atkreipė komiteto narių dėmesį į Vyriausybės programos užsienio politikos dalies išraiškingumą bei išsamumą. Ministras taip pat pastebėjo, jog pastaroji vyriausybės programos dalis remiasi keliais esminiais principais: tęstinumu bei bendru visų Seimo politinių partijų sutarimu dėl strateginių Lietuvos Respublikos užsienio politikos tikslų. Daugelis komiteto narių pastebėjo, jog atskirai Vyriausybės programos užsienio politikos daliai būtų galima pritarti, tačiau pačioje programoje yra keletas dalių, kurios nėra priskiriamos užsienio politikai nors gali ją įtakoti. Po debatų septyni komiteto nariai balsavo už pritarimą Vyriausybės programai, penki susilaikė ir vienas balsvo prieš.

Akcinių bendrovių “Būtingės nafta”, “Mažeikių nafta” ir “Naftotiekis” reorganizavimo įstatymo 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą pristatė Ūkio ministerijos Kuro strategijos skyriaus vedėjas Kipras Balkevičius ir Ūkio ministerijos Juridinio skyriaus vedėjas Ruslanas Gerasimovas. Diskusijos metu Seimo Užsienio reikalų komiteto nariai pasidalijo savo mintimis apie įstatymo projektą ir nuomonėmis dėl bendradarbiavimo sutarties tarp AB “Mažeikių nafta” ir “Jukos”. Buvo pažymėta, kad ši sutartis yra labai svarbi Lietuvai, todėl, siekiant atverti kelią jos įgyvendinimui, būtina sprendimą dėl “Akcinių bendrovių “Būtingės nafta”, “Mažeikių nafta” ir “Naftotiekis” reorganizavimo įstatymo 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto” priimti artimiausioje neeilinėje Seimo sesijoje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 07 11.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas