Lietuvos Respublikos Seimas

20010711d. BFK posėdis

    1. SVARSTYTA:

Apsvarstytas Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-843.

NUSPRĘSTA:

Bendru komiteto narių sutarimu pagrindiniu komitetu paskirtam Kaimo reikalų komitetui siūloma tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į pastabas ir pasiūlymus, kuriuos Biudžeto ir finansų komitetas priėmė svarstymo metu (BFK išvados2, 3, 4 punktai).

 

2. SVARSTYTA :

LR Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos" projektas Nr.IXP-874.

NUSPRĘSTA:

Pritarti LR Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos" projektui Nr.IXP-874.

Balsavime dalyvavo 10 komiteto narių.

Už balsavo 6 komiteto nariai;

Prieš 4 komiteto nariai;

Susilaikiusių nebuvo.
Naujausi pakeitimai - 2001 07 11.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas