Lietuvos Respublikos Seimas

APIE POSĖDĮ (2001 06 18)

2001 m. birželio 18 d. pirmuoju darbotvarkės klausimu, dalyvaujant Socialinės apsaugos ir darbo viceministrei R.Melnikienei ir Finansų viceministrui E.Žilevičiui bei kitiems šių ministerijų atstovams, Socialinių reikalų ir darbo komitetas (šio projekto svarstymui komitetas paskirtas papildomu), apsvarstė Lietuvos Respublikos 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-727. Bendru sutarimu buvo nutarta siūlyti pagrindiniam komitetui grąžinti įstatymo projektą Vyriausybei patobulinti ir atsižvelgti į komiteto pasiūlymus:

1) Padidinti asignavimus 1341 tūkst. litų Lietuvos invalidų reikalų tarybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės invalidų medicininės, profesinės reabilitacijos ir socialinės integracijos programoms vykdyti, tačiau finansuoti jau vykdomus, o ne naujus, projektus. Asignavimus skirti iš siūlomų sumažinti asignavimų Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos programoms;

2) Įstatyme atskira eilute numatyti 23000 tūkst. litų Garantiniam fondui iš Privatizavimo fondo lėšų;

3) Padidinti asignavimus 324 tūkst. litų Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos 1.1 programai “Vienišų socialiai remtinų asmenų slauga namuose”.

Antruoju darbotvarkės klausimu buvo svarstomas Gyventojų santaupų atkūrimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalies pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-438 (šio projekto svarstymui komitetas paskirtas papildomu). Bendru sutarimu komitetas nutarė siūlyti pagrindiniam komitetui daryti svarstymo komitete pertrauką ir svarstyti šį įstatymo projektą kartu su teisės aktų projektais, reglamentuojančiais indėlių kompensavimą visiems gyventojams, atsižvelgiant į tai, kad šių įsipareigojimų vykdymas susijęs su pensijų sistemos reformos įgyvendinimu.

Trečiuoju darbotvarkės klausimu Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė A.Morkūnienė kartu su kitais ministerijos atstovais komiteto nariams pristatė Valstybinių pensijų sistemos pertvarkymo koncepciją, kurios pagrindinis tikslas – pertvarkyti valstybinių pensijų sistemą, laipsniškai atsisakant valstybinių pensijų, kaip iškreipiančių pensijų sistemos esmę ir pažeidžiančių socialinį teisingumą.

Be to, komitetas pasirengė svarstyti:

1) Ūkinių bendrijų įstatymo 12 straipsnio papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-545 (šio projekto svarstymui komitetas paskirtas pagrindiniu). Komiteto išvadų projekto rengėjais nutarta paskirti I.Degutienę ir A.Melianą, prašyti Vyriausybės išvadų šiam įstatymo projektui, skelbti spaudoje nuo 2001 06 20 iki 2001 06 25, svarstyti komitete 2001 06 27.

2) Buto (individualaus gyvenamojo namo) šildymo išlaidų, išlaidų šaltam ir karštam vandeniui kompensavimo gyventojams, turintiems mažas pajamas, įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-653 (šio projekto svarstymui komitetas paskirtas pagrindiniu). Komiteto išvadų projekto rengėjais nutarta paskirti V.Fiodorovą ir S.Kružinauską, prašyti Vyriausybės išvadų šiam įstatymo projektui, skelbti spaudoje nuo 2001 06 20 iki 2001 06 25, svarstyti komitete rudens sesijoje.

Komiteto pirmininkas A.Melianas
Naujausi pakeitimai - 2001 07 11.
Dalia Aleksejūnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas