Lietuvos Respublikos Seimas

APIE POSĖDĮ (2001 06 13)

2001 m. birželio 13 d. Socialinių reikalų ir darbo komitetas pirmuoju darbotvarkės klausimu svarstė Valstybės kontrolės įstatymo, Teismų įstatymo, Konstitucinio Teismo įstatymo, Seimo kontrolierių įstatymo, Seimo narių darbo sąlygų įstatymo, Prokuratūros įstatymo, Tarnybos Lietuvos Respublikos prokuratūroje statuto, Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-680. Šio įstatymo tikslas – minėtuose įstatymuose įteisinti nuostatą, pagal kurią įstatymuose įvardinti asmenys yra draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatyme nustatytą tvarką. Šiam įstatymo projektui komitetas pritarė vienbalsiai, tačiau nusprendė prašyti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pristatyti kitam komiteto posėdžiui valstybinių pensijų sistemos pertvarkymo koncepciją.

Antruoju klausimu komitetas apsvarstė Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 3 straipsnio papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-691, kuriuo siūloma, jog žinios apie aukščiau minėtų pareigūnų darbo užmokestį būtų viešos. Bendru sutarimu komitetas iš esmės pritarė įstatymo projektui. Be to, komitetas pasiūlė papildyti įstatymo projektą, po žodžio "tvarką" įrašant žodžius "iki spalio 1 d.", ir tokiu būdu užtikrinti, kad būtų paruošta šių žinių pateikimo tvarka.

Be to, komitetas pasirengė svarstyti:

- Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 4, 8, 29, 30 ir 31 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-676. Komiteto išvadų projekto rengėjais nutarta paskirti V. Fiodorovą ir I. Šiaulienę, skelbti spaudoje nuo 2001 06 08 iki 2001 06 14, svarstyti komitete 2001 06 20;

- Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2, 8, 9, 13, 14, 15, 21, 54 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-677. Komiteto išvadų projekto rengėjais nutarta paskirti I. Degutienę ir A. Poplavskį, skelbti spaudoje nuo 2001 06 08 iki 2001 06 14, svarstyti komitete 2001 06 20.

Komiteto pirmininkas A. Melianas

 
Naujausi pakeitimai - 2001 07 11.
Dalia Aleksejūnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas