Lietuvos Respublikos Seimas

2001 07 09 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Aplinkos apsaugos komitetas pritarė patobulintam Augalų nacionalinių genetinių išteklių įstatymo projektui IXP-692.

Komitetas pritarė patobulintam Atliekų tvarkymo įstatymo 32, 33 ir 34 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr. IXP-722(2).

Komitetas bendru sutarimu pritarė Seimo nutarimo "Dėl LR Vyriausybės 2000-2004 metų veiklos programos " X skyriui “Aplinkos apsauga ir urbanistinė plėtra”.
Naujausi pakeitimai - 2001 07 11.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas