Lietuvos Respublikos Seimas

2001 m. liepos 9 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

Kodas 8860529 Gedimino pr. 53, LT-2002 Vilnius Tel. (8~ 22) 39 67 96 Faksas (8~ 22) 39 64 69 El.p. teiseskt@lrs.lt

___________________________________________________________________________________________________________

Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdyje 2001 liepos 9 dieną:

1.Lietuvos Respublikos politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 7 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-846(2).

NUSPRĘSTA: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui, atsižvelgiant į Seimo posėdžio metu išsakytas pastabas.

2.SVARSTYTA: Baudžiamojo kodekso 54(2) straipsnio 3 dalies pakeitimo įstatymo projektas IXP-458(2).

NUSPRĘSTA: Bendru sutarimu pritarti patobulintam įstatymo projektui, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento pastabas.

3.SVARSTYTA: Žemės reformos įstatymo 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-866 TTK papildomas.

NUSPRĘSTA: Bendru sutarimu siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti projektą pagal komitete išsakytas pastabas.

4.SVARSTYTA: Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo 1,2,3,4,5,6,7 ir 8 str.pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-843 (TTK papildomas)

NUSPRĘSTA: Bendru sutarimu siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą.

 

 

 

 

 

 

TTK sekretoriatas

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 07 10.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas