Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie 2001 07 09 posėdį

 

Kaimo reikalų komitetas 2001m. liepos 09 d. posėdyje, negavus visų reikiamų išvadų ir siekdamas geriau parengti įstatymo papildymo projektą, atidėjo iki 2001 07 11 Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir 8 straipsnių papildymo įstatymo projekto svarstymą.

Apsvarsčius Žemės reformos įstatymo 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą (IXP-866) pritarta Komiteto išvadai šiuo klausimu.

Komitetas pritarė Seimo narių G. Mikolaičio ir G. Kniukštos pasiūlymams 2001m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-727 (2):

1. Žemės reformos darbams iš valstybės biudžeto skirti papildomai ne 19 mln. litų, bet 31,14 mln. litų.

2. Iš dalies apmokėti fizinių ir juridinių asmenų reikalavimus už bankrutavusių ir bankrutuojančių įmonių supirktą perdirbti žemės ūkio produkciją skirti 29 mln. litų ne iš valstybės biudžeto, bet iš Privatizavimo fondo.

3. Specialiajai kaimo rėmimo programai papildomai skirti 1,86 mln. litų kompensuoti už 1998 – 1999 metais pirktą žemės ūkio techniką ir įrengimus.

4. Priimti protokolinį Seimo nutarimą dėl pasiūlymo LR Vyriausybei skirti 6,8 mln. litų iš Kelių fondo 1999 metais pradėtų tiesti ūkininkams bendro naudojimo kelių baigiamiesiems darbams finansuoti.

5. Padidinti asignavimus (biudžeto deficito sąskaita) Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai 11,5 mln. litų, kurie būtini imantis neatidėliotinų priemonių užkertant kelią snukio ir nagų ligai, spongiforminei encefalopatijai ir kitoms svarbioms priemonėms vykdyti.

 

KRK informacija
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2001 metai

LR Seimas