Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie 2001 07 04 posėdį

Lietuvos žemdirbystės institute 2001m. liepos 04d. įvyko išvažiuojamasis Kaimo reikalų komiteto posėdis. Posėdis buvo surengtas, atsižvelgiant į tai, kad numatoma Seime svarstyti Augalų veislių apsaugos ir Sėklininkystės įstatymų pakeitimus ir papildymus.

Komiteto nariai išsamiai susipažino su instituto veikla vykdant mokslinius tyrimus lauko augalų sėklininkystės ir selekcijos, auginimo technologijų, augalų apsaugos srityse, diskutavo apie augalininkystės perspektyvas konkurencingame ūkyje.Instituto direktorius Zenonas Dabkevičius pažymėjo, kad didėja Lietuvos ūkio subjektų užsakymai mokslo tiriamiesiems darbams, aktyviai dalyvaujama tarptautinėse programose, rengiamos patikimos rekomendacijos žemdirbiams. Daug dėmesio skiriama naujų pažangių žemės dirbimo technologijų, augalų apsaugos priemonių tyrimams, kas įgalina gauti ženklų derliaus priedą su mažiausiomis darbo sąnaudomis ir mažiau sunaudojant brangių trąšų bei herbicidų. Apie lauko augalų sėklininkystės problemas papasakojo UAB “Dotnuvos projektai” generalinis direktorius R. Dapkus, su perspektyviomis lauko augalų veislėmis supažindino Selekcijos centro vadovas V. Ruzgas.

Komiteto nariai apsilankė Lietuvos Žemės ūkio konsultavimo tarnyboje ir UAB “Dotnuvos projektai” įmonėje.

KRK informacija
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2001 metai

LR Seimas