Lietuvos Respublikos Seimas

2001 07 09 d. BFK posėdis

 

  1. Apsvarstytas Vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymo 28 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-703.

Nuspręsta pritarti Seimo nario K.Glavecko pateiktam, Komiteto patobulintam įstatymo projektui Nr.IXP-703(2).

2. Apsvarstytas Mokesčių už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-721.

Bendru komiteto narių sutarimu nuspręsta grąžinti projektą iniciatoriams tobulinti, atsižvelgiant į Teisės departamento, Europos komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitus pasiūlymus.

3. Apsvarstytas Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo įstatymo projektas IXP-693.

Bendru komiteto narių sutarimu nuspręsta pritarti įstatymo patobulintam projektui atsižvelgiant į Seimo narių K.D.Prunskienės, J. Olekos ir Teisės departamento pasiūlymus.

4. Apsvarstytas Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2, 3, 8, 10, 15, 18, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-411.

Bendru komiteto narių sutarimu nuspręsta pasiūlyti pagrindiniam komitetui grąžinti Įstatymo projektą Nr.IXP-411 iniciatoriams tobulinti.

Įstatymo projektą patobulinti, kad siūlomų nuostatų įgyvendinimas nepareikalautų papildomų valstybės finansinių išteklių, atkuriant piliečiams nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą bei neprieštarautų esminiams nuosavybės teisių atkūrimo principams.

5. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

IXP-787

Lietuvos Respublikos ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko bendrosios sutarties ratifikavimo įstatymo projektas

R.Palaitis A.Plokšto /G.Morkūnas/

IXP-843

Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

R.Palaitis A.Plokšto /G.Morkūnas/
Naujausi pakeitimai - 2001 07 09.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas